Koogdijk te Uitgeest

AANGEBODEN

Gronden:
Oppervlakte 16 ha en 8 a agrarische grond, bestaande uit 5 percelen
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Lichte zavel/lichte klei (grasland)
Kadastraal Uitgeest sectie HA nummers 451939194019422219222122222224
Bestemming Enkelbestemming: Agrarische met waarden – open weidegebied en dubbelbestendig: waarde archeologie 6 volgens bestemmingsplan Uitgeest
Ontsluiting Alle percelen hebben een ontsluiting naar de weg
Drainage
Opmerkingen
Prijs
Brochure


Op aanvraag
Op aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377