Koogdijk te Uitgeest

Circa 16 ha cultuurgrond.

Gronden:
Oppervlakte 16 ha en 8 a agrarische grond, bestaande uit 5 percelen
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Lichte zavel/lichte klei (grasland)
Kadastraal Uitgeest sectie HA nummers 4, 5, 1939, 1940, 1942, 2219, 2221, 2222, 2224
Bestemming Enkelbestemming: Agrarische met waarden – open weidegebied en dubbelbestendig: waarde archeologie 6 volgens bestemmingsplan Uitgeest
Ontsluiting Alle percelen hebben een ontsluiting naar de weg
Drainage
Opmerkingen
Prijs
Brochure


Op aanvraag
Op aanvraag


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377