Schapenlaan te Bergen

VERKOCHT

Ca. 2,34 ha

Gronden:
Oppervlakte 2 ha en 34 a agrarische grond, bestaande uit 1 perceel
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Lichte klei (grasland)
Kadastraal Bergen sectie B nummer 1383
Bestemming Bestemmingsplan artikel 10 onbekend (vastgesteld 07-07-2011) – Gemeente Bergen
Ontsluiting Het perceel heeft een ontsluiting naar de weg
Drainage
Opmerkingen
Prijs
Brochure


Op aanvraag
Op aanvraag


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377