Oosteinderweg te Wognum

VERKOCHT

Circa 9 ha cultuurgrond.

Gronden:
Oppervlakte 9 ha, 11 a en 20 ca agrarische grond, bestaande uit 3 percelen
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Kleigrond (o.a. grasland)
Kadastraal Wognum sectie M nummers 82, 91 en 92
Bestemming Bestemmingsplan Dorpskern IV en Buitengebied Medemblik 2016
Ontsluiting Voorste perceel heeft een ontsluiting naar de weg, het achterste perceel is bereikbaar via het voorste perceel
Drainage
Opmerkingen
Brochure
Om de 10 meter gedraineerd
Ca. 5,4 ha betreft fruitpercelen en 3,6 ha grasland
Brochure op aanvraag

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377