Hofweg (bij nr. 9) te Ilpendam

Hofweg (bij nr. 9) te Ilpendam

Gronden:
Oppervlakte Ca. 18 ha agrarische grond, bestaande uit 7 percelen.
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Kleigrond (grasland)
Kadastraal Waterland sectie D nummers 278291292309, 318, 319, 320321322, en 346
Bestemming Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013
Ontsluiting Aan de overkant van de weg heeft ieder perceel een ontsluiting naar de weg.
Drainage
Opmerkingen
Greppels
Er zijn een aantal percelen direct in de omgeving verkocht aan grondmakelaars.
Tevens zijn er percelen aangekocht door investeerders.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377