Hoeverweg te Egmond aan den Hoef

VERKOCHT

Gronden:
Oppervlakte 885 m²
Omschrijving Terrein (grasland)
Grondsoort Zand
Kadastraal Egmond-Binnen A 2534
Bestemming Enkelbestemming: Agrarisch – Landschapsbehoud en Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2 / Waterstaat – Waterkering volgens bestemmingsplan Gemeente Bergen (NH.)
Ontsluiting Ontsluiting via dam naar de openbare weg
Drainage
Opmerkingen
Prijs
Brochure
Niet aanwezig

Op aanvraag
Op aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377