Grote Zomerdijk te Wognum

VERKOCHT

Circa 4,4 ha cultuurgrond.

Gronden:
Oppervlakte 4 ha 43 a en 45 ca agrarische grond, bestaande uit 1 perceel
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Zware zavel/klei (grasland)
Kadastraal Wognum O 334
Bestemming Enkelbestemming: Agrarisch en dubbelbestendig: Waarde archeologie 3 volgens bestemmingsplan gemeente Medemblik
Ontsluiting Ontsluiting via het voorste perceel naar de weg
Drainage
Opmerkingen
Prijs
Brochure
Gedraineerd
Ruilverkavelingsrente € 186,42 – Eindjaar 2039
€ 92.500 per ha
Op aanvraag


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377