Brededijk te Egmond aan den Hoef

Circa 5 ha cultuurgrond.

Gronden:
Oppervlakte 4 ha, 99 a en 96 ca agrarische grond, bestaande uit 2 percelen
Belendingen Diverse agrarische percelen
Grondsoort Zandgrond (grasland)
Kadastraal Egmond-Binnen sectie B nummers 605, en 606
Bestemming Enkelbestemming: agrarisch landschapsbehoud en dubbelbestemming: waarde archeologie 2 volgens bestemmingsplan Gemeente Bergen (NH)
Ontsluiting Voorste perceel heeft een ontsluiting naar de weg, het achterste perceel is bereikbaar via het voorste perceel
Drainage
Opmerkingen
Geen drainage
Percelen belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377