Welkom bij Van Kemenade Bv Vastgoed Advies

Van Kemenade Bv Vastgoed Advies geeft deskundig advies en begeleiding op de volgende gebieden, waar u als agrarisch ondernemer mee te maken kunt hebben:

  • Verkoopbegeleiding
  • Aankoopbegeleiding  
  • Bedrijfsverplaatsing
  • Landelijk wonen
  • Pachtcontracten en –beëindiging
  • Onteigening (door overheidsingrijpen)
  • Aan- en verkoopbemiddeling van productierechten, melkquotum en toeslagrechten

I-match webconcepts